Bland annat har Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket fått i uppdrag av regeringen att påbörja inrättandet av regionala center mot arbetslivskriminalitet, till vilka övriga samverkande myndigheter ska ansluta sig successivt.

Minst två regionala center kommer att vara på plats redan nu i juni 2022 och sju center ska vara på plats under 2023. Centren ska fungera som nav för myndigheternas arbete avseende planering, genomförande och uppföljning av gemensamma aktiviteter, med fokus på myndighetsgemensamma kontroller.

Läs mer om Regeringens olika initiativ

Publicerad
Senast uppdaterad