Gå till innehållet

Medlemskap

Genom att bli medlem i Rättvist byggande blir du som långsiktig fastighetsägare och byggherre en viktig pusselbit i att påverka byggbranschen i en sund riktning och verka för brottsfria byggen.