Frågor och svar

 1. Vad kontrolleras av Rättvist byggande vid föranmälan?
  Rättvist byggande kontrollerar att lag- och avtalskrav uppfylls och efterlevs av alla entreprenörer i byggprojekt anslutna till modellen. Bland annat kontrolleras:

  1. Arbetsrättsliga villkor för anställda
  2. Skulder
  3. Företrädare
  4. Ekonomiska risktecken kopplade till arbetslivskriminalitet
  5. Lagbrott kopplade till arbetslivskriminalitet
  6. Erfarenheter från utförda arbetsplatskontroller

 2. Vem skickar in föranmälan av underentreprenör (UE)?
  (Huvud-)Entreprenör som är anlitad av beställaren (beställaren är medlem i Rättvist byggande).

 3. När ska föranmälan skickas in? Och när får jag svar?
  Blankett för föranmälan av UE ska inkomma till UE@rattvistbyggande.se som senast 5 arbetsdagar innan påbörjat arbete. Vi svarar inom 5 arbetsdagar om inte annat meddelas i automatiskt svar.

  Observera att om anmärkningar kopplade till lag- och/eller avtalskrav finns på en underentreprenör kan handläggningstiden bli längre.

 4. Är mitt företag godkänt för arbete i RB-projekt?
  Nej, inte per automatik. Samtliga UE ska föranmälas för varje enskilt projekt och kontroller görs i realtid. Därmed kan en UE registreras eller inte registreras i projekt vid olika tidpunkter.

 5. Vi måste byta UE akut, hur gör vi med föranmälan?
  Ta kontakt med beställarens representant för entreprenaden och be om snabbare hantering. Beställaren kan i sin tur kontakta Rättvist byggande.

  UE ska kontrolleras och registreras i projektet innan påbörjat arbete. Lag- och avtalskrav ska uppfyllas.