Frågor och svar

 1. Vad kontrolleras av Rättvist byggande vid föranmälan?
  Rättvist byggande kontrollerar att lag- och avtalskrav uppfylls och efterlevs av alla entreprenörer i byggprojekt anslutna till modellen. Bland annat kontrolleras:

  1. Arbetsrättsliga villkor för anställda
  2. Skulder
  3. Företrädare
  4. Ekonomiska risktecken kopplade till arbetslivskriminalitet
  5. Lagbrott kopplade till arbetslivskriminalitet
  6. Erfarenheter från utförda arbetsplatskontroller

 2. Jag har fått en omfrågekopia om kreditupplysning av Rättvist byggande eller en medlem. Varför då? Påverkar detta min kreditvärdighet?
  En kreditupplysning har tagits på dig, antingen av Rättvist byggande eller i ID06 Bolagsdeklaration av din uppdragsgivare eller dennes beställare. ID06 Bolagsdeklaration är ett system som Byggherrar/Huvudentreprenörer/Entreprenörer använder för att hålla koll på vilka som är på arbetsplatsen och arbetar och att dessa företag uppfyller kontraktsenliga villkor såsom t.ex. betalar skatter och avgifter, har kollektivavtal etc.

  Alla enskilda näringsidkare, handels- och kommanditbolag ska enligt lag få en upplysning om ett företag har tagit en kreditupplysning på företaget. En sådan upplysning kallas för omfrågekopia. Omfrågekopian skickas från kreditupplysningsföretaget, Creditsafe, till företaget via KIVRA (gratis) eller per post.

  En kreditkontroll hos Creditsafe påverkar inte en persons kreditbetyg baserat på hur många företag som hämtat en kreditupplysning på den enskilda firman, handelsbolaget, kommanditbolaget eller den enskilda personen. Företaget/personens kreditbedömning baseras endast på den information som just den dagen finns registrerad i våra databaser. Antalet kreditupplysningsförfrågningar påverkar varken rating, scoring eller framtida kreditomdömen. Kreditupplysningen sparas inte hos Creditsafe och kan bara ses av den person/företag som begärt upplysningen och den person/företag som fått omfrågandekopian.

  Om du/ditt företag inte arbetar kvar i projektet det avser och vill inte ha fler upplysningar, ta kontakt med din uppdragsgivare eller meddela oss till info@rattvistbyggande.se. OBS: vid avregistrering får företaget inte längre arbeta i projektet.

 3. Vem skickar in föranmälan av underentreprenör (UE)?
  (Huvud-)Entreprenör som är anlitad av beställaren (beställaren är medlem i Rättvist byggande).

 4. När ska föranmälan skickas in? Och när får jag svar?
  Blankett för föranmälan av UE ska inkomma till UE@rattvistbyggande.se som senast 5 arbetsdagar innan påbörjat arbete. Vi svarar inom 5 arbetsdagar om inte annat meddelas i automatiskt svar.
  Observera att om anmärkningar kopplade till lag- och/eller avtalskrav finns på en underentreprenör kan handläggningstiden bli längre.

 5. Är mitt företag godkänt för arbete i RB-projekt?
  Nej, inte per automatik. Samtliga UE ska föranmälas för varje enskilt projekt och kontroller görs i realtid. Därmed kan en UE registreras eller inte registreras i projekt vid olika tidpunkter.

 6. Vi måste byta UE akut, hur gör vi med föranmälan?
  Ta kontakt med beställarens representant för entreprenaden och be om snabbare hantering. Beställaren kan i sin tur kontakta Rättvist byggande.

  UE ska kontrolleras och registreras i projektet innan påbörjat arbete. Lag- och avtalskrav ska uppfyllas.