Vi välkomnar alla långsiktiga fastighetsägare och byggherrar att bli medlemmar hos oss!

Medlemskap beslutas av styrelsen inom normalt 1 månad efter ansökan, medan införandet i er organisation genomförs etappvis antingen under våren eller hösten. Dvs ansöker du under våren, sker införandet normalt under hösten.

Vi har en implementeringsmodell som tar ca 2-3 månader (kalendertid), men när denna kan inledas beror på hur många medlemmar som beviljats medlemskap före dig. Införandet görs så fort som möjligt och efter era förutsättningar, men i övrigt i turordning utifrån när ansökan har inkommit.

Ladda ner ansökan om medlemskap:

Den undertecknade ansökan skannas och skickas per e-post till info@rattvistbyggande.se. Medlemskap beviljas av föreningens styrelse i enlighet med §4 i föreningens stadgar.


> Läs mer om vad ett medlemskap innebär

Publicerad
Senast uppdaterad