Postadress

Rättvist byggande
Drottninggatan 33, 2 tr
111 51 Stockholm

E-post: info@rattvistbyggande.se
För föranmälan av underentreprenörer: ue@rattvistbyggande.se

Fakturering

Vi tar emot e-faktura: PEPPOL adress 0007:5593683013

Press

> Rättvist byggandes logga och pressbilder

För dig som är medlem i Rättvis byggande: > Prenumerera på vårt medlemsbrev