Postadress

Rättvist byggande
Drottninggatan 33, 2 tr
111 51 Stockholm

Föreningen Rättvist byggande org nr 802542-1457
Servicebolaget (Rättvist byggande Service AB) org nr 559368-3013

Telefon: 08-305 999
E-post:
info@rattvistbyggande.se
Föranmälan av underentreprenörer: > Ladda ner blankett för redovisning av UE här

Fakturering

Vi tar emot e-faktura: PEPPOL adress 0007:5593683013

Press

> Rättvist byggandes logga och pressbilder


För medlemmar i Rättvis byggande

Medlemsmaterial:
Om du behöver tryckfilerna för byggskyltarna Rättvist byggande, samt Fair Play Bygg - kontakta oss på info@rattvistbyggande.se.

> Prenumerera på vårt medlemsbrev