Kontaktuppgifter

Föreningen Rättvist byggande org nr 802542-1457
Servicebolaget (Rättvist byggande Service AB) org nr 559368-3013

Vi ber er att kontakta oss via mail i första hand, vi har inte alltid möjlighet att svara i växeln.

E-post: info@rattvistbyggande.se
Telefon: 08-305 999
Växeln är öppen tisdagar kl. 08.30-12.00 och torsdagar kl. 13.00-16.00.


Föranmälan av underentreprenörer: > Ladda ner blankett för redovisning av UE här

Fakturering

Vi tar emot e-faktura: PEPPOL adress 0007:5593683013

Press

> Rättvist byggandes logga och pressbilder


För medlemmar i Rättvis byggande

Medlemsmaterial:
Om du behöver tryckfilerna för byggskyltarna Rättvist byggande, samt Fair Play Bygg - kontakta oss på info@rattvistbyggande.se.

> Prenumerera på vårt medlemsbrev