Postadress

Rättvist byggande
Drottninggatan 33, 2 tr
111 51 Stockholm

Organisationsnr: 559368-3013

E-post: info@rattvistbyggande.se
För föranmälan av underentreprenörer: ue@rattvistbyggande.se

Fakturering

Vi tar emot e-faktura: PEPPOL adress 0007:5593683013

Press

> Rättvist byggandes logga och pressbilder


För medlemmar i Rättvis byggande

Medlemsmaterial:
Om du behöver tryckfilerna för byggskyltarna Rättvist byggande, samt Fair Play Bygg - kontakta oss på info@rattvistbyggande.se.

> Prenumerera på vårt medlemsbrev