Syftet är att jobba effektivare tillsammans, för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll. I det myndighetsgemensamma arbetet är fokus på branscher med störst risk för arbetslivskriminalitet, där byggbranschen är en av dessa.

Totalt sju center kommer att stå öppna senast i slutet av 2023 med representanter från de nio myndigheter som har uppdrag att arbeta mot arbetslivskriminalitet. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet.

> Läs mer på Polisens webbplats

Publicerad
Senast uppdaterad