Det är vår övertygelse att vi måste följa upp regelefterlevnad för att skapa sund konkurrens. Ett typexempel är vår kontroll hos vår mycket ambitiösa och kunniga medlem MKB Fastighet, där det under ett oanmält arbetsplatsbesök upptäcktes fusk med intyg, vilket ledde till att en underentreprenör sades upp direkt. Under samma besök upptäcktes också en praktikant som saknade ID06-kort.

Ofta saknas A1-intyg men även när de visas upp så kan det vara förfalskningar. Våra kunniga medarbetare och vårt arbetssätt gör att vi kan se igenom fasaderna.

Läs hela artikeln i Byggvärlden

Publicerad
Senast uppdaterad