Delegationen för arbetslivskriminalitet lämnade idag över sitt delbetänkande till regeringen. Det ger en bra överblick. Delegationens uppdrag består bland annat av att samla och sprida goda exempel på framgångsrika insatser och arbetssätt för att förebygga, upptäcka och motverka arbetslivskriminalitet.

Rättvist byggandes arbetsmodell finns beskriven på sidan 90 i delbetänkandet.

Ta del av "Arbetslivskriminalitet – arbetet i Sverige, en bedömning av omfattningen, lärdomar från Danmark och Finland, SOU 2023:8"Regeringskansliets webbplats.

Publicerad
Senast uppdaterad