Enligt åtalet skulle ett 30-tal anställda i bolaget ha jobbat illegalt i Stockholm mellan den 1 juli 2018 och 28 februari 2019. Domstolen menade dock att åklagaren inte i något av fallen har kunnat styrka att någon av arbetstagarna har arbetat illegalt i Sverige.

Domen överklagades till Svea Hovrätt och efter huvudförhandlingar i december har Svea Hovrätt delvis ändrat domen mot Belstroj och dömer företrädarna till dagsböter och bolaget beläggs med en miljonavgift.

Läs mer i artikel publicerad i Byggindustrin den 24 januari 2023.


Vi delar denna artikel då ärendet följts av många av våra medlemmar sedan 2018 och legat till grund för andra rättsliga avgöranden, såsom att brott mot utlänningslagen även är en så kallad uteslutningsgrund i offentlig upphandling.

Publicerad
Senast uppdaterad