År 2019 var arbetsmodellen implementerad i Stockholm stads fastighetsbolag Familjebostäder, SISAB, Stockholmshem och Svenska Bostäder och 2020 anslöt även Micasa Fastigheter.

Intresset för arbetsmodellen växte snabbt bland byggherrar och fastighetsägare och i december 2021 startades den ideella föreningen Rättvist byggande, tillsammans med branschföreningen Byggherrarna.

Arbetsmodellen Rättvist byggande omfattar krav vid upphandling, kontroll och granskning av hela kedjan av underentreprenörer, oannonserade arbetsplatskontroller med uppföljning och avvikelsehantering vid kontraktsbrott och lagbrott, samt stöd i form av utbildning och påverkansarbete.

Vår vision och vår strävan är en byggbransch fri från arbetslivskriminalitet.

Uppdrag och koncept

Den ideella föreningen Rättvist byggande har till ändamål och uppdrag att motverka arbetslivskriminalitet i byggbranschen. Den operativa verksamheten är helt och hållet inriktad på att upptäcka, motverka och förebygga arbetslivskriminalitet i medlemmarnas entreprenadprojekt genom spetskompetens och samverkan mellan medlemmar.

Vi består av experter som arbetar systematiskt för att motverka arbetslivskriminalitet genom vårt operativa koncept. Genom vårt arbete får vi kunskaper och erfarenhet som vi använder för att påverka branschen (även utanför medlemmarna) men syftet är alltid detsamma - en byggbransch fri från arbetslivskriminalitet.

Vi arbetar idag i en icke-vinstdrivande förening som en gemensam resurs av experter som operativt driver kontroll och uppföljning på dessa frågor till medlemmarna. Alla långsiktiga byggherrar kan ansöka om medlemskap. Medlemskapet förpliktigar till att medlemmens ledning tar ställning för ett ambitiöst arbete för sund konkurrens där man överlåter en del av utförandet till föreningen.

Vi samverkar med samhället genom att vara en efterfrågad resurs i remisser och i utvecklingsarbetet hos branschorganisationer, myndigheter och regering.

Vi driver rättsliga fall inom vårt fält för att bland annat skapa prejudicerande fall. (Exempelvis “Misstänkt illegal arbetskraft är en uteslutningsgrund”, Stockholm FR 16121-20 och “Huvudentreprenörens ansvar för brott som begås av UE”, Södertörn TR B 3223-20.)

Bakgrund

Rättvist byggande har utvecklats i nära samarbete med Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och branschorganisationerna Stockholms Byggmästareförening, Fairplay Bygg och ID06. Genom utbildning och dialog utvecklade Stockholmsbolagen en komplett modell som är anpassade för “vår” roll i byggbranschen, dvs att vi är byggherrar och beställare utan full rådighet över produktionen.

Över åren har vår modell för bolagsgranskning och krav på föranmälan av alla företag som ska arbeta i våra projekt utvecklats och i våra arbetsplatskontroller har vi hittat och åtgärdat otaliga lag- och avtalsbrott. Vi vet att vår modell gör skillnad men vi letar hela tiden efter förbättringar och utvecklar oss. Vi har satt standarden i branschen för hur fältarbetet bedrivs och ser att flera privata företag etablerat sig och arbetar på ett likartat sätt med den delen av processen.

Ladda ner vårt informationsblad om föreningen:


Är du medlem i Rättvist byggande?

> Prenumerera på vårt medlemsbrev