Andel oanmälda företag på totalen har under lång tid varit oroväckande hög. Detta leder till att vårt förebyggande arbete blir sämre, eftersom lärdomar från kontrollerna inte kan föras vidare till nya projekt. Dock ser vi en positiv utveckling då andelen oanmälda UE 2021 och 2022 uppgår till 23,9% vilket fortfarande är högt, men en klar förbättring sett till totalen.

Vill du veta mer eller få fördjupad information, kontakta oss på info@rattvistbyggande.se.


Publicerad
Senast uppdaterad