*2022 genomfördes en kraftig expansion hos 20 nya medlemmar, deras kontrollverksamhet kommer att visas under 2023.

Andel oanmälda företag på totalen har under lång tid varit oroväckande hög. Detta leder till att vårt förebyggande arbete blir sämre eftersom lärdomar från kontrollerna inte kan föras vidare till nya projekt. Vi såg en positiv utveckling mellan 2020 och 2021, men som tyvärr föll delvis tillbaka 2022. Andelen oanmälda företag var i genomsnitt 30% under 2022 i jämförelse med 25% året innan. Tyvärr ser vi en negativ trend även när det gäller avvikelserna kring arbetstillstånd och ID06-korten.


Vill du veta mer eller få fördjupad information, kontakta oss på info@rattvistbyggande.se.

Publicerad
Senast uppdaterad