Statistik 2018 -- 2024-05

Rättvist byggande har, per den 31 maj 2024, genomfört totalt 314 oannonserade arbetsplatskontroller sedan starten 2018. Från 2021 till 2022 ökade samtliga anmärkningar förutom andel arbetsplatser med bristande inhägnad.

Under 2023 har vi sett en förbättring i resultatet från arbetsplatskontroller på samtliga punkter förutom avvikelse av ID-handlingar som ökat med 0,7%. En markant förbättring är andelen avvikelser kopplat till rätten att arbeta i Sverige och avvikelser kopplade till ID06-kort. 23,9% av företagen på arbetsplatserna är inte föranmälda eller inte godkända för arbete, detta är fortfarande högt trots att en förbättring skett från 2022. Det är fortfarande en majoritet av byggarbetsplatserna som har någon form av brist i inhägnaden.

Till och med maj 2024 ser vi att andelen oanmälda underentreprenörer och avvikelse kopplat till rätten att arbeta i Sverige fortsätter minska. Övriga avvikelser ökar något.Klicka för större bild.

Föranmälan av underentreprenör (UE)

Status UE-granskningar 2024-06-07
15,6% av underentreprenörer har nekats eller krävts på komplettering där svar inte inkommit eller underkänts. Vidare ingår de företag som av någon anledning avregistrerats på grund av lag- och/eller avtalsbrott. Detta är vårt förebyggande arbete mot arbetslivskriminalitet och möjliggör för oss att upprätthålla ”skalskyddet” runt våra medlemmar.


Vill du veta mer eller få fördjupad information, kontakta oss på info@rattvistbyggande.se.

Publicerad
Senast uppdaterad