Sedan 2018 har 126 arbetsplatskontroller genomförts. Här ser du den senaste statistiken över våra kontroller. Vill du veta mer eller få fördjupad information, kontakta oss på info@rattvistbyggande.se.


Statistik Rättvist byggande 2018 - 1 juni 2022

Publicerad
Senast uppdaterad