Krav på dig som byggherre i Rättvist byggande

För att bli medlem i Rättvist byggande behöver din organisation vara byggherre enligt Byggherrarnas definition.

Vid ansökan om medlemskap ska din organisation läsa igenom och godkänna de av föreningen godkända föreningsstadgarna och tillhörande bilagor. Särskilt viktigt är bilagan om Medlemsskyldigheter.

Som medlem i Rättvist byggande åtar sig din organisation att prioritera avtals- och lagbrott, samt göra de nödvändiga åtgärder som krävs vid upptäckt av detta. Exempelvis kommer samtliga lagbrott polisanmälas av Rättvist byggandes organisation och det är avgörande att avtalsrättsliga åtgärder fullföljs av medlemmens organisation.

Har du frågor kring föreningens stadgar och tillhörande bilagor - kontakta oss på info@rattvistbyggande.se.

Publicerad
Senast uppdaterad