Föranmälan av underentreprenörer (UE)

Samtliga företag som arbetar i ett entreprenadprojekt anslutet till Rättvist byggande ska föranmälas till Rättvist byggande en vecka innan påbörjat arbete.

Föranmälan skickas med ifylld blankett till ue@rattvistbyggande.se.

Ladda ner blankett för UE-anmälan:

För att uppfylla Rättvist byggandes krav i produktion så ska all personal på plats, oavsett led:

  • Vara anställda av ett företag som föranmälts och registrerats av Rättvist byggande.
  • Ha giltigt och aktiverat ID06-kort synligt på sig.
  • På anmodan kunna uppvisa giltig legitimation.
  • Kunna uppvisa arbets- och/eller uppehållstillstånd om så krävs enligt lag.
  • Ges de arbetsrättsliga kontraktsvillkor som kravställts av Byggherren.
    • Gäller i normala fall lön, arbetstid och semester.

Vidare ska arbetsplatsen ha:

  • Ett intakt byggstängsel utan hål och som är korrekt hopfäst. Ingen ska kunna ta sig in på arbetsplatsen utan att använda avsedda entréer.
  • Personal ska använda ID06 för att komma in på arbetsplatsen och samma kort ska inte kunna användas flera gånger utan tidsfördröjning (detta förebygger att personer släpps in olovligen).
  • Fordonsgrindar ska hållas stängda och låsta när fordon ej ska passera. Rekommenderas att begränsa behörigheten att öppna fordonsgrind till endast huvudentreprenörs organisation på plats.

För tips och råd om hur ovanstående kan uppfyllas – läs mer under > Goda exempel

Publicerad
Senast uppdaterad