ID-handlingar används i olika syfte för olika ändamål i Sverige. Vad som är en giltig ID-handling för olika syften kan du läsa på Polisens webbplats. Reglerna kring rätten att arbeta i Sverige framgår av Migrationsverkets webbplats.

Detta gäller på våra medlemmars arbetsplatser

På våra medlemmars arbetsplatser måste alla som vistas på arbetsplatsen kunna styrka sin identitet och att det är samma identitet som ID06-kortet är registrerat på samt styrka sin rätt att arbeta i Sverige.

Det låter lätt, men är ibland svårt. Identiteten styrks genom vilken giltig ID-handling som helst medan rätten att arbeta i Sverige måste styrkas genom att kunna visa sitt medborgarskap som EU-/EES-medborgare eller inneha ett arbetstillstånd eller LMA-kort utfärdat av Migrationsverket om man inte är EU-/EES-medborgare.

Vid våra arbetsplatskontroller kontrolleras ID-handlingar och rätten att arbeta i Sverige. Då accepteras giltiga fysiska ID-handlingar som visar nationalitet eller medborgarskap eller uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller LMA-kort. Vi accepterar i dagsläget även BankIDs digitala ”ID-kort” eftersom det styrker Svenskt medborgarskap. För att möjliggöra uppföljning av ovanstående måste Rättvist byggandes kontrollanter fotodokumentera handlingarna som kontrolleras. Dokumentationen och personuppgifter hanteras i enlighet med vår Integritetspolicy.

Publicerad
Senast uppdaterad