Detta innebär att legitimationsplikt råder på entreprenadområdet och samtliga arbetande ska:

  • Ha ett aktivt och väl synligt ID06-kort.
  • På anmodan kunna uppvisa giltigt legitimation från Sverige eller hemlandet.
  • Kunna styrka sin rätt att arbeta i Sverige om personen inte är EU/EES-medborgare.

Om företags anställda brister gällande kravet på ID06 med tillhörande allmänna bestämmelser, kan dessa personer avvisas från entreprenadområdet tills kravet anses uppfyllt.


Länkar

ID06 webbplats
ID06 Allmänna bestämmelser


Publicerad
Senast uppdaterad