Om projektet har Rättvist byggandes avtalsskrivningar är samtliga av nedan kontrollpunkter vitesbelagda vid upptäckta brister.

Skatt och avgifter

Rättvist byggande följer upp att samtliga företag som arbetar i projektet sköter skatter och avgifter och att inga skulder finns aktiva.

Föranmälan av underentreprenörer (UE)

Samtliga UE som anlitas av entreprenören ska vara föranmälda och registrerade i projektet minst 1 vecka innan påbörjat arbete. Detta följs upp vid arbetsplatskontroller.

ID06 och legitimationsplikt

All personal på arbetsplatsen ska ha aktiva ID06-kort synligt på sig. Vidare ska alla på anmodan kunna uppvisa giltig legitimation i enlighet med ID06 Allmänna bestämmelser 4.2.1 (b).

Arbets- och/eller uppehållstillstånd

Vid arbetsplatskontroller kontrolleras rätten att arbeta i Sverige för de personer som är inne på arbetsplatsområdet och som inte är EU/EES-medborgare eller som inte kan legitimera sig. Dessa uppgifter verifieras sedan av Migrationsverket. Syftet med denna kontroll är lagefterlevnad samt för att förebygga utnyttjande av illegal arbetskraft.

Arbetsrättsliga kontraktsvillkor

Rättvist byggande följer upp hur samtliga företag i ett entreprenadprojekt uppfyller de arbetsrättsliga kontraktsvillkoren gällande lön, arbetstid och semester.

Arbetsplatsens inhägnad

Vid arbetsplatskontroller kontrolleras byggstängsel, grindar, fordonsgrindar med mera, för att säkerställa att obehöriga inte kan ta sig in på området. Avvikelse på denna punkt är om obehöriga kan ta sig in på arbetsplatsområdet utan att bryta sig in.

Publicerad
Senast uppdaterad