Fast driftställe

Vid anlitande av utländska företag är det viktigt att kontrollera om företaget har fast driftställe (enligt Skatteverkets definition) i Sverige eller inte.

Ett utländskt företaget med fast driftställe i Sverige...

  • beskattas för inkomst från ett fast driftställe här.
  • betalar särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda.
  • betalar fulla arbetsgivaravgifter för anställda som omfattas av svensk socialförsäkring.
  • gör skatteavdrag på ersättning för arbete utfört i Sverige.
  • anställda inkomstbeskattas för det arbete som de utför i Sverige.

Använd Skatteverkets guide för att bedöma om fast driftställe föreligger eller inte.

Mer information om skatt och avgifter för utländska företag finner du på skatteverket.se.

Utstationering

När utländska arbetsgivare sänder personal för att utföra arbete i Sverige under en begränsad tid så ska utstationering registreras hos Arbetsmiljöverket. Regelverket är till för att underlätta arbete för enskilda i olika EU-länder samtidigt, stärka arbetstagares rättigheter och motverka social dumpning.

Det är arbetsgivarens ansvar att registrera utstationeringen korrekt men som uppdragsgivare är du ansvarig att kontrollera att utstationeringen är registrerad.

Mer information finns hos Arbetsmiljöverket som även är tillsynsmyndighet.

Arbetsrättsliga villkor

Om arbetsrättsliga villkor ställs i avtalet måste huvudentreprenör säkerställa att samtliga underentreprenörer efterlever kraven.

Vid anlitande av utländsk arbetskraft är det därför viktigt att säkerställa att företaget har rätt lön, arbetstid och semester för sina anställda. Alternativt att företaget är anslutet till svenska arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal eller hängavtal. OBS! Glöm inte att registrering fortfarande krävs i utstationeringsregistret.


Länkar

Arbetsmiljöverket - Utstationering
Arbetsmiljöverket - Kontrollera registrerad utstationering
Skatteverket - Skatteregler för utländska företag


Publicerad
Senast uppdaterad