Avgående ordf Anette Sand. Foto: Bengt Alm

Vi avtackade även Anette Sand för hennes tid som ordförande. Anette har en stor del i att det var möjligt att starta föreningen 2021, då hon som VD på Stockholmshem överlät varumärket till föreningen och tillträdde som ordförande.

Nu lämnas ordförandeskapet över till Stefan Sandberg, VD för Svenska Bostäder samtidigt som Stockholmshem sitter kvar i styrelsen genom Olle Torefeldt.

Styrelsen stärks nu ytterligare genom att två av branschens tongivande, privata aktörer tar plats; Wafa Knutsson, Affärsområdeschef Produktion på HSB och Angela Berg, Affärsområdeschef Projekt på Atrium Ljungberg välkomnas till styrelsen. Övriga styrelseledamöter sitter kvar även kommande år vilket ger stabilitet och fortsatt kraft till styrelsens arbete.

Se hela styrelsen för verksamhetsåret 2023 - 2024

Publicerad
Senast uppdaterad