Styrelsen för verksamhetsåret 2023 - 2024

Ordförande
Stefan Sandberg, VD Svenska Bostäder

Vice ordförande
Maria Dahl Torgerson, VD Telge Inköp

Ordinarie ledamöter
Tommy Lenberg, VD Byggherrarna
Jonas Schneider, VD Familjebostäder
Christina Lundby, Nyproduktionschef MKB
Anna Mellström, VD Sollentunahem
Olle Torefeldt, tf VD Stockholmshem
Wafa Knutsson, Affärsområdeschef Produktion, HSB Riksförbund
Angela Berg, Affärsområdeschef Projekt, Atrium Ljungberg


Stadgar

Nu gällande stadgar antogs 23 maj 2022.


Publicerad
Senast uppdaterad