Styrelsen för verksamhetsåret 2022 - 2023

Ordförande
Anette Sand, VD, Stockholmshem

Vice ordförande
Maria Dahl Torgerson, VD, Telge Inköp

Ordinarie ledamöter
Stefan Sandberg, VD, Svenska Bostäder
Jonas Schneider, VD, Familjebostäder
Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna
Anna Mellström, VD, Sollentunahem
Christina Lundby, Fastighetsutvecklingschef, MKB


Stadgar

Nu gällande stadgar antogs 23 maj 2022.


Publicerad
Senast uppdaterad