För verksamhetsåret 2024-2025 behåller den valda styrelsen sin tidigare sammansättning, med undantag för en förändring.

Vi välkomnar vår nya styrelseledamot Åsa Wigfeldt, VD på Stockholmshem, som ersätter Olle Torefeldt. Vi tackar Olle för förtjänstfulla insatser och engagemang i Rättvist byggandes styrelse. Övriga styrelseledamöter sitter kvar även kommande år.

Vi ser fram emot att samarbeta tillsammans med den valda styrelsen för att fortsätta driva föreningen framåt och företräda våra medlemmars intressen på bästa möjliga sätt.

Se hela styrelsen för verksamhetsåret 2024 - 2025

Publicerad
Senast uppdaterad