Förutom att vara delaktig i utvecklingen av en seriös byggbransch får du:

  • Tillgång till ett kunskapscentrum av experter.
  • Kontroll på UE-trädet; dvs att alla företag som deltar i byggandet av dina fastigheter är kända och granskade.
  • Planering, ledning och utförandet av arbetsplatskontroller som ger dig en bild av statusen i dina projekt.
  • En stödfunktion som driver juridiska processer åt dig eller som stöd till dina medarbetare.
Som medlem är du även med och hjälper alla de personer som idag utnyttjas av oseriösa arbetsgivare genom lönedumpning eller odrägliga arbetsförhållanden.

Som medlem har du både rättigheter men också skyldigheter

Rättigheterna består i att man som medlem får tillgång till experter och kunskapscenter som både genomför utbildningar och arbetar operativt i medlemmens processer som en stödfunktion.

Skyldigheterna innebär främst att medlemmens ledning tar ställning för ett ambitiöst arbete i frågan om sund konkurrens i sin byggverksamhet och att man överlåter vissa funktioner till föreningen att kontrollera och utföra.

Vad kostar ett medlemskap?

Medlemsavgiften består av en fast och en rörlig kostnad, samt en serviceavgift som tas ut för det operativa arbetet och baseras på omfattningen av byggverksamheten hos medlemmen.

> Läs mer om medlemsavgiften

Kontakta oss gärna på info@rattvistbyggande.se om du vill veta mer!


Vill du bli en del av vårt arbete för en seriös byggbransch?

ANSÖK OM MEDLEMSKAP

Publicerad
Senast uppdaterad