Kostnad

Fast kostnad – Medlemsavgift och serviceavgift

Medlemsavgiften fastställs av medlemsstämman och är för närvarande 5000 kr/år. En serviceavgift tas ut för det operativa arbetet och baseras på omfattningen av byggverksamheten hos medlemmen. Serviceavgiften spänner från 100 000 kr/år för den minsta till 500 000 kr/år för de största.

Rörlig kostnad – Arbetsplatskontroller

Varje medlem bekostar själv arbetsplatskontrollerna som faktureras från den utförande organisationen separat. Föreningen planerar och leder arbetet men antalet kontroller kan variera. Beroende på om medlemmen har ett eget avtal för utförandet av kontrollerna eller om man nyttjar föreningens gemensamt upphandlade avtal så varierar kostnaden per kontroll. Som riktvärde brukar anges att en komplett arbetsplatskontroll inklusive förarbete och rapportering brukar ligga på 20 000 - 35 000 kr.

Publicerad
Senast uppdaterad