Rättvist byggande startades av Stockholmshem 2017, som ett proaktivt och strukturerat arbetssätt för att motverka kriminalitet och osund konkurrens på byggarbetsplatser. År 2020 var arbetsmodellen implementerad i de fem grundande bolagen:

Familjebostäder
Micasa
SISAB
Stockholmshem
Svenska Bostäder

Intresset för arbetsmodellen växte snabbt bland byggherrar och fastighetsägare och i december 2021 startades sen den ideella föreningen Rättvist byggande, tillsammans med branschföreningen Byggherrarna.

Vi har nu släppt vårt verktyg fritt till alla byggherrar som vill vara med och stoppa den organiserade kriminaliteten på våra byggarbetsplatser. Vi hoppas att fler tar ställning i denna mycket aktuella och viktiga fråga och ansluter sig till Rättvist byggande. Våra hyresgäster ska förstås kunna lita på att vi borgar för brottsfria byggen och sund konkurrens i branschen. Vi som grundande bolag står mycket stadigt i denna fråga, så även våra styrelser.

Anette Sand, styrelseordförande Rättvist byggande och VD för Stockholmshem

Publicerad
Senast uppdaterad