Rättvist byggande är en ideell förening vars medlemmar är byggherrar. Föreningens huvudman är årsmötet där alla medlemmar har en röst och utser styrelse, samt beslutar om verksamhetens mål och avgifter. Föreningen äger ett servicebolag som utför operativa tjänster åt flera av föreningens medlemmar. Servicebolaget och föreningen har inget vinstintresse och inga andra ägare eller huvudmän än medlemmarna.

Föreningen Rättvist byggande org nr 802542-1457
Servicebolaget (Rättvist byggande Service AB) org nr 559368-3013