Den första uppgiften som måste säkerställas är om arbetstagaren är medborgare i ett EU/EES-land eller inte. Om arbetstagaren inte är medborgare eller varaktigt bosatt i ett EU/EES-land måste personen kunna styrka sin rätt att arbeta i Sverige.

Att styrka sin rätt att arbeta i Sverige kan göras med olika tillstånd, men även undantagsregler. Läs mer om arbets- och uppehållstillstånd samt undantagsregler på Migrationsverkets webbplats.

Om arbetstagaren är anställd av ett utländskt företag måste frågan om skatt och arbetsgivaravgifter/socialförsäkring styrkas. Läs mer under > Utländska företag


Länkar

Migrationsverket - Arbetstillstånd och undantag från krav på arbets-/uppehållstillstånd
Försäkringskassan - Arbeta i Sverige (A1 intyg m m)


Publicerad
Senast uppdaterad