Samverkan sker genom att byggherrarna bildat en ideell förening som utvecklat metoder och system som används i byggprojekten. Det ger medlemmarna större förmåga att upptäcka, motverka och förebygga riskerna än vad man kan skapa själva.

Konkret består arbetet av fyra huvuddelar som syftar till att förebygga och motverka kriminalitet och osund konkurrens i medlemmarnas entreprenadprojekt.

Arbetsmodellens fyra huvuddelar

 1. Föranmälan av underentreprenörer (UE)
  Samtliga företag som arbetar i ett entreprenadprojekt anslutet till Rättvist byggande ska föranmälas till Rättvist byggande en vecka innan påbörjat arbete. Föranmälan sker med avsedd blankett till ue@rattvistbyggande.se eller i vissa fall genom digital föranmälan i systemet ”ID06 Bolagsdeklaration”. Vilken typ av föranmälan som gäller framgår av kontakt eller handlingar i respektive entreprenadprojekt. Rättvist byggande övergår successivt till att så många projekt som möjligt kommer att tillämpa digital föranmälan från och med september 2024.

  Föranmälan av UE ska skickas in av kontrakterad entreprenör. När en UE har föranmälts kan ett av följande svar ges:
  • UE registreras i projektet: Inga anmärkningar finns på underentreprenören och arbete kan påbörjas.
  • Krav på komplettering: Anmärkningar finns enligt Rättvist byggande som måste kompletteras med handlingar eller godkänd förklaring. Tills dessa inkommit och godkänts är UE inte registrerad.
  • UE nekas: Anmärkningar har hittats på UE som innebär kontrakts- och/eller lagbrott vid anlitande.

   Endast registrerade UE får utföra arbete. Har man inte fått svar, så är man ännu inte godkänd för att påbörja arbete.

 2. Arbetsplatskontroller
  Rättvist byggande genomför oannonserade arbetsplatskontroller med hjälp av externa kontrollanter. Vid en arbetsplatskontroll kan följande komma att kontrolleras:
  • Att samtliga företag på plats är föranmälda och registrerade.
  • ID06
  • Legitimation
  • Rätt att arbeta i Sverige.
  • Utstationering (utländska arbetsgivare).
  • Arbetsplatsens inhägnad (staket/stängsel och grindar).
  • Arbetsrättsliga kontraktsvillkor (lön, arbetstid och semester).

 3. Kommunikation
  Rättvist byggandes kommunikation syftar till att förebygga att fusk och kriminalitet förekommer på medlemmarnas byggarbetsplatser. Därför kommunicerar vi löpande om resultaten från arbetsplatskontrollerna samt om formativa moment i det operativa arbetet. Vi har fått i uppdrag av medlemmarna att vara deras röst i branschen kring denna fråga.

  På byggarbetsplatsen monteras även Rättvist byggande-skyltar upp.

 4. Uppdaterade krav och avtalsvillkor
  Samtliga medlemmar i föreningen har gemensamma avtalsvillkor för Rättvist byggande. I dessa beskrivs modellen för uppföljning, viten vid brister kopplade till kontroller samt förväntansbilden på entreprenörer och dess UE. Skrivningar till administrativa föreskrifter (AF) tillhandahålls av föreningen till medlemmarna. Föreningen bistår medlemmarna i dialog med entreprenörer och i förekommande fall vid tvister.


Skyddande av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Rättvist byggande har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering. Läs mer i Rättvist byggandes integritetspolicy:


Vi har med finansiellt stöd från Tillväxtverket uppgraderat vårt system för företagsgranskning. Uppgraderingen hjälper oss att göra bedömningar av företag på ett mer säkert och effektivt sätt.


Publicerad
Senast uppdaterad