Samverkan sker genom att byggherrarna bildat en ideell förening som utvecklat metoder och system som används i byggprojekten. Det ger medlemmarna större förmåga att upptäcka, motverka och förebygga riskerna än vad man kan skapa själva.

Konkret består arbetet av fyra huvuddelar som syftar till att förebygga och motverka kriminalitet och osund konkurrens i medlemmarnas entreprenadprojekt.

Arbetsmodellens fyra huvuddelar

 • Föranmälan av underentreprenörer (UE)
  Samtliga företag som arbetar i ett entreprenadprojekt anslutet till Rättvist byggande ska föranmälas till Rättvist byggande en vecka innan påbörjat arbete. Föranmälan sker med avsedd blankett till ue@rattvistbyggande.se.

  Föranmälan av UE ska skickas in av kontrakterad entreprenör. När en UE har föranmälts kan ett av följande svar ges:
  • UE registreras i projektet: Inga anmärkningar finns på underentreprenören och arbete kan påbörjas.
  • Krav på komplettering: Anmärkningar finns enligt Rättvist byggande som måste kompletteras med handlingar eller godkänd förklaring. Tills dessa inkommit och godkänts är UE inte registrerad.
  • UE nekas: Anmärkningar har hittats på UE som innebär kontrakts- och/eller lagbrott vid anlitande.

 • Arbetsplatskontroller
  Rättvist byggande genomför arbetsplatskontroller med hjälp av externa kontrollanter. Vid en arbetsplatskontroll kan följande komma att kontrolleras:
  • Att samtliga företag på plats är föranmälda och registrerade.
  • ID06
  • Legitimation
  • Arbets- och/eller uppehållstillstånd vid behov (personal från tredje land).
  • Utstationering (utländska arbetsgivare).
  • Arbetsplatsens inhägnad (staket/stängsel och grindar).
  • Arbetsrättsliga kontraktsvillkor (lön, arbetstid och semester).

 • Kommunikation
  Rättvist byggandes kommunikation syftar till att förebygga att fusk och kriminalitet förekommer på medlemmarnas byggarbetsplatser. Därför kommunicerar vi löpande om resultaten från arbetsplatskontrollerna samt om formativa moment i det operativa arbetet.

  På byggarbetsplatsen ska Rättvist byggande-skyltar monteras upp tillsammans med en skylt från Fair Play Bygg.

 • Uppdaterade krav och avtalsvillkor
  Samtliga medlemmar i föreningen har gemensamma avtalsvillkor för Rättvist byggande. I dessa beskrivs modellen för uppföljning, viten vid brister kopplade till kontroller samt förväntansbilden på entreprenörer och dess UE. Skrivningar till administrativa föreskrifter (AF) tillhandahålls av föreningen till medlemmarna. Föreningen bistår medlemmarna i dialog med entreprenörer och i förekommande fall vid tvister.


Skyddande av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Rättvist byggande har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering. Läs mer i Rättvist byggandes integritetspolicy:

Publicerad
Senast uppdaterad